Sürekli Proses Doğrulama (CPV) ile Proses Validasyon Eğitimi

2011’de FDA tarafından ve 2014’de EMA tarfından yayınlanmış olan yaşam döngüsü boyunca proses doğrulama kılavuzları ile tüm otoriteler tarafından kabul gören 3 parti ile valide etme yaklaşımı yerini 21. Yüzyılın bilim ve risk temelli proses validasyonu uygulamalarına bırakmıştır.

Bu sayede ürün geliştirmeden başlayıp, teknoloji transferi ve ticari üretim ile devam eden ürün yaşam döngüsü sırasında prosesin ve çıktısı olan ürünün kabul edilebilir kontrol stratejileri ile kontrol edilmesi mümkün olmaktadır.

Bu eğitim içeriği ve vaka çalışmaları ile bilim ve risk temelli yaşam döngüsü yaklaşımının tüm Farmasötik Kalite Sistemine entegre edilmesine yardımcı olacaktır. Eğitime katılan katılımcılar ile üretim kontrol stratejilerinin doğrulanması için hazırlık ve planlamada kalite risk yönetimi araçları ile uygulamalar gerçekleştirilecektir.

Paylaş