Denetim Eğitimi

Denetim; bir firmanın belirli faaliyetlerini inceleyen sistematik, bağımsız, belgelenmiş, objektif kanıtlara dayanan önemli bir süreçtir.

Firma içi GMP ile ilgili bölümlerin kalite düzeylerinin tetkiki için yapılan iç denetimler, GMP ile ilgili hizmet, başlangıç malzemesi, yarı mamul, mamul alınan tedarikçi firmalara yapılan tedarikçi denetimleri, otoriteler, akredite kuruluşlar ile müşterilerin yaptıkları dış denetimler GMP’nin en temel gerekliliklerinin başında gelmektedir.

“Denetim Eğitimi” ile denetimlerin etkin şekilde nasıl yapılması gerektiği, denetimlerdeki davranış kuralları, denetimlerin planlanması ve raporlandırılması, denetim aksiyonlarının takibi v.b. konularında bilgiler verimli ve anlaşılır şekilde paylaşılmaktadır.

Paylaş