Sapma & Düzeltici/Önleyici Faaliyetler Yönetimi Eğitimi

“Onaylı talimat veya belirlenen standardın dışına çıkma” şeklinde tanımlanan sapmaların farmasötik endüstri kapsamında etkin ve detaylı yönetimleri, ürün kalitesi, hasta güvenliği ve sağlığı ve veri bütünlüğü açısından çok büyük önem arz etmektedir.

Sapmaların etkin ve zamanında tespit edilmesi, tespit edilen sapmaların uygun terminoloji ile kaydedilmesi, sınıflandırılması, etki ve risk analizleri, düzeltici aksiyonların belirlenmesi, kök neden analizlerinin yapılması, ilave önleyici aksiyonların tanımlanması sapmanın kapatılmasından sonra belirlenen periyotlarda etkinlik değerlendirilmesi yapılarak sapmaların etkin şekilde yönetilmesi GMP gerekliliklerinin temel basamaklarından biridir.

Sapma & Düzeltici / Önleyici Faaliyetler Yönetimi Eğitimi kapsamında bahsedilen gereklilikler etkin görseller ve akıcı bir anlatım ile sunulmaktadır.

Paylaş