Değişiklik Yönetimi Eğitimi

Değişiklik Yönetimi, ürün kalitesini ve hasta sağlığını koruma hedefi ile kalifiye personel ve uygun disiplinler tarafından gözden geçirilen, önerilen veya gerçekte yapılan değişikliğin ürünün valide durumunu etkileyip etkilemeyeceğinin değerlendirilmesine yönelik işletilen temel kalite yönetim sistemi araçlarından biridir.

Eğitim kapsamında, GxP kritik değişikliklerin tespiti, uygun terminoloji ile kaydedilmesi, sınıflandırılması, etki ve risk analizleri, otorite başvurusu gerekip gerekmeyeceğinin belirlenmesi ve değişikliğin etkin biçimde tamamlanması için gereken aksiyonların ilgili aksiyon sorumlularının belirlenmesine yönelik sistem, vaka çalışmaları ve yaşanmış olaylar üzerinden etkin ve kalıcı bir şekilde anlatılmaktadır.

Paylaş