HBEL (Sağlık Temelli Maruziyet Limitleri) Yaklaşımlı, EU/FDA Uyumlu Temizlik Validasyonu Eğitimi

Çok sayıda ürünün aynı üretim yerinde ve aynı ekipmanlar kullanılarak üretilmesi gerekliliği nedeni ile ürünlerin birbirlerini kontamine etmeleri ve bu kontaminasyon neticesinde üretilen bir sonraki ürünü kullanan hastanın bu kontaminasyondan negatif olarak etkilenmesi çok büyük bir olasılıktır.

Bu tür tesisler için yapılması gereken ve otoritelerin de beklediği en temel yaklaşım firmaların etkin temizlik prosedürlerinin mevcut olması ve bu prosedürlerin etkinliğinin bilimsel ve toksikolojik olarak kanıtlanmış olmasıdır.

Otoritelerin talep ettiği en son gerekliliklere göre tarsarlanmış ve tüm katılımcıların akıllarında soru işareti bırakmayacak düzeyde basitleştirilmiş olan bu eğitim ile hem güncel son regülasyonlara uyum sağlanabilecek ve hem de eğitim sonrasında katılımcıların kendi firmalarında uyguladıkları yaklaşımları yeniden gözden geçirmeleri mümkün olacaktır.

Paylaş