https://www.cooljerseyedge.com, https://www.collegeshopfan.com, https://www.kcchiefsgearusa.com, https://www.dlionsgearusa.com, https://www.bravensgearusa.com, https://www.cbengalsgearusa.com, https://www.gbpackersgearusa.com, https://www.htexansgearusa.com, https://www.laramsgearusa.com, https://www.dcowboysgearusa.com, https://www.mdolphinsgearusa.com, https://www.aliexfanshop.com, https://www.bbillsgearusa.com, https://www.nnbafanshop.com, https://www.collegeedgeshop.com
 

İlaç Sektöründe HACCP Uygulamaları

HACCP risk değerlendirme metodolojisi ürünlerin hammaddeden başlayarak bitmiş ürüne kadar geçtikleri tüm proseslerde ürün kalitesini, güvenilirliğini ve güvenliğini sağlamayı amaçlayan sistematik, proaktif ve önleyici bir araçtır.

HACCP ile ürüne ve proseslere bütüncül bir yaklaşım ile proses akışları üzerinden bakılarak her bir aşamadaki riskin doğru ve eksiksiz olarak tespit edilmesi sağlanır. Tehlikelerin risk düzeyini veya olumsuz sonuçlarını analiz etmek, önlemek ve kontrol etmek için yapılandırılmış bir yaklaşımdır.

Bu eğitim ile HACCP ilkeleri ve uygulama aşamaları, tehlike analizinin yapılması, kritik kontrol noktalarının belirlenmesi, karar ağacı kullanımı, kritik kontrol noktaları için kritik limitlerin belirlenmesi, izleme sistemlerinin, düzeltici faaliyet planlarının ve doğrulama sisteminin oluşturulması, HACCP planının gözden geçirilmesine yönelik sistem ve ilaç sektöründeki uygulamaları anlatılmaktadır.

Paylaş