https://www.cooljerseyedge.com, https://www.collegeshopfan.com, https://www.kcchiefsgearusa.com, https://www.dlionsgearusa.com, https://www.bravensgearusa.com, https://www.cbengalsgearusa.com, https://www.gbpackersgearusa.com, https://www.htexansgearusa.com, https://www.laramsgearusa.com, https://www.dcowboysgearusa.com, https://www.mdolphinsgearusa.com, https://www.aliexfanshop.com, https://www.bbillsgearusa.com, https://www.nnbafanshop.com, https://www.collegeedgeshop.com
 
İlaç Sektöründe HACCP Uygulamaları

HACCP risk değerlendirme metodolojisi ürünlerin hammaddeden başlayarak bitmiş ürüne kadar geçtikleri tüm proseslerde ürün kalitesini, güvenilirliğini ve güvenliğini sağlamayı amaçlayan sistematik, proaktif ve önleyici bir araçtır. HACCP ile ürüne ve proseslere bütüncül bir yaklaşım ile proses akışları üzerinden bakılarak her bir aşamadaki riskin doğru ve eksiksiz olarak tespit edilmesi sağlanır. Tehlikelerin risk düzeyini veya olumsuz...

Paylaş
HBEL (Sağlık Temelli Maruziyet Limitleri) Yaklaşımlı, EU/FDA Uyumlu Temizlik Validasyonu Eğitimi

Çok sayıda ürünün aynı üretim yerinde ve aynı ekipmanlar kullanılarak üretilmesi gerekliliği nedeni ile ürünlerin birbirlerini kontamine etmeleri ve bu kontaminasyon neticesinde üretilen bir sonraki ürünü kullanan hastanın bu kontaminasyondan negatif olarak etkilenmesi çok büyük bir olasılıktır. Bu tür tesisler için yapılması gereken ve otoritelerin de beklediği en temel yaklaşım firmaların etkin temizlik prosedürlerinin mevcut...

Paylaş
ICHQ2’ye göre Analitik Metot Validasyonu Eğitimi

Metot validasyonu, kaliteli analitik verinin oluşturulması ve metodun belirli bir uygulama için uygun veriler sağlayabildiğine dair kanıtların sağlanması için izlenen önemli bir süreçtir. Analitik Metodun performansı, yeterliliği ve amaca uygunluğu Analitik Metot Validasyonu ile garanti edilir. Bu eğitim hem analitik metot validasyonunun nasıl planlanacağına, yapılacağına ve raporlanacağına yönelik bilgileri ve hem de, validasyon verilerini yorumlamak...

Paylaş
ICHQ3D’ye göre Elemental Safsızlıklar Eğitimi

Elemental safsızlıklar hiçbir terapötik fayda sağlamayan ve hastalara zarar verme potansiyeline sahip metalik elementlerdir, bu nedenle hastaların güvenliğini sağlamak için sıkı bir şekilde takip edilmeleri gereklemtedir. Toplum sağlığını korumak için: Uluslararası Uyumlaştırma Konseyi (ICH) tarafından yayınlanan Elemental Safsızlıklar Kılavuzu ICH Q3D 1 Ocak 2018’den bu yana AB’ de ve US’ de tüm yeni pazarlama yetkileri...

Paylaş
ICHQ1’e göre Stabilite Eğitimi

Stabilite çalışmaları farmasötik ürünlerin raf ömürlerinin belirlenmesi için yapılması gereken en temel çalışmalardan biridir. Bu çalışmalar öncelikle ARGE aşamasında ARGE bölümleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Stabilite çalışmalarının hangi iklim bölgeleri için hangi detayda yapılması gerektiğinin detaylıca işlendiği eğitim kapsamında farklı saklama koşulları için otorite gereklilikleri ve izleme süreçleri açıklanmaktadır. Otorite talepleri doğrusunda hangi detayda çalışma yapılacağı ve...

Paylaş
Teknoloji Transferi Eğitimi

Teknoloji Transferi sistematik olmak zorundadır ve Ar & Ge aşamasında itibaren elde edilen dokümante edilmiş tüm bilgi ve deneyimlerin uygun, sorumluluk alabilecek ve yetkili taraflara devrini zorunlu tutmaktadır. Teknoloji Transferinde tüm parametrelerin eksiksiz olarak yerine getirilebilmesi için öncelikle Teknolojiyi Gönderen Birim ve Teknolojiyi Alan Birim arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin maksimum önem taşıdığının tüm taraflarca benimsenmesi...

Paylaş
Bilgisayarlı Sistemler Validasyonu ve Risk Bazlı BSV Yaklaşımı Eğitimi

Tecrübeli ekibimizle tesisinizdeki bilgisayarlı sistemlerin validasyonu ile ilgili ihtiyaçlarınızı kaşılayacak projeler gerçekleştiriyoruz. Bilgisayarlı sistemler envanterinin oluşturulması Bilgisayarlı sistemlerin sınıflandırılması Bilgisayarlı sistemlerde eksiklik (GAP) analizi GxP ve veri bütünlüğü risklerinin değerlendirilmesi Bilgisayarlı sistemlerin GAMP5 yaklaşımına göre validasyonu Risklerin iyileştirilmesi ve elimine edilmesi için aksiyonların planlanması Risklerin iyileştirilmesi ve elimine edilmesi için aksiyonların planlanması Bilgisayarlı sistemler için...

Paylaş
Nitrozamin Risk Değerlendirmesi Eğitimi

TÜM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN NİTROZAMİN RİSK DEĞERLENDİRMELERİ GEREKLİDİR – HAZIRLIKLI MISINIZ? Beşeri tıbbi ürünlerle uğraşıyorsanız, tüm ürünleriniz için nitrozamin risk değerlendirmesi yapmalısınız. Risk değerlendirmelerinin kendilerinin ibraz edilmesine gerek yoktur, ancak sonucun (risk tanımlanmış veya risk tanımlanmamış) yetkili makamlara bildirilmesi gereklidir. Kimyasal içerikli ilaçlar için son tarih 31 Mart 2021 Biyolojik ilaçlar için son tarih...

Paylaş
HPAPI Üretimlerine Yönelik Containment Gereklilikleri Stratejileri Eğitimi

Günümüzde, Yüksek Güçlü Aktif Prensip Bileşenleri (HPAPI) kullanan ilaç sektörü , özellikle onkoloji sektöründe çok spesifik tedaviler konusunda büyüme sürecindedir. Aktif bileşen olarak HPAPI’leri kullanan ilaçlar, hasta için daha düşük bir doz gerektirme avantajına sahiptir, böylece yan etkileri azaltır. HPAPI bileşiklerini kullanmanın sorunu, yüksek konsantrasyonlarda bu bileşiklerin yalnızca hasta için değil, aynı zamanda aktif bileşenin veya nihai ilacın...

Paylaş
Kalite Kültürü ve GMP Eğitimi

Kalite Kültürü Farmasötik endüstrinin olmazsa olmazı ve en temel gereksinimidir. Organizasyonlarında Kalite Kültürünü inşa etmiş olan kuruluşlar sürekli daha iyiye doğru yol almaktadırlar. TITCK, EMA ve FDA gerekliliklerine uygun olarak akıcı, renkli ve ilgi çeken bir yorum ile tasarlanmış olan Kalite Kültürü için GMP eğitimi katılımcıları, eğitimi tamamlamalarının ardından çalıştıkları firmaların Kalite Kültürünü iyileştirme yönünde davranışlar...

Paylaş