Kalite Kültürü ve GMP Eğitimi

Kalite Kültürü Farmasötik endüstrinin olmazsa olmazı ve en temel gereksinimidir. Organizasyonlarında Kalite Kültürünü inşa etmiş olan kuruluşlar sürekli daha iyiye doğru yol almaktadırlar. TITCK, EMA ve FDA gerekliliklerine uygun olarak akıcı, renkli ve ilgi çeken bir yorum ile tasarlanmış olan Kalite Kültürü için GMP eğitimi katılımcıları, eğitimi tamamlamalarının ardından çalıştıkları firmaların Kalite Kültürünü iyileştirme yönünde davranışlar...

Paylaş
Farklı API’Ların Ortak Tesiste Üretilmesine Yönelik Risk Değerlendirmeleri Eğitimi

Farklı API’Ların Ortak Tesiste Üretilmesine Yönelik Risk Değerlendirmeleri Eğitimi, yüksek konsantrasyonlarda bu bileşiklerin yalnızca hasta için değil, aynı zamanda aktif bileşenin veya nihai ilacın üretim sürecinde hem kimya hem de farmasötik endüstrilerinde çalışan kişiler için tehlikeli olabilmesidir. Kalite riskinin değerlendirilmesi bilimsel bilgiye dayanmalıdır, İlaç kalitesinin ve hasta sağlığının korunması hedeflenmelidir. Bu eğitimin amacı farmasötik üretim...

Paylaş
Denetim Eğitimi

Denetim; bir firmanın belirli faaliyetlerini inceleyen sistematik, bağımsız, belgelenmiş, objektif kanıtlara dayanan önemli bir süreçtir. Firma içi GMP ile ilgili bölümlerin kalite düzeylerinin tetkiki için yapılan iç denetimler, GMP ile ilgili hizmet, başlangıç malzemesi, yarı mamul, mamul alınan tedarikçi firmalara yapılan tedarikçi denetimleri, otoriteler, akredite kuruluşlar ile müşterilerin yaptıkları dış denetimler GMP’nin en temel gerekliliklerinin...

Paylaş
Tedarikçi Kalifikasyonu ve Tedarikçi Değerlendirme Eğitimi

Üretim ve Hizmet sektöründe yer alan kuruluşların neredeyse tamamı, dış tedarikçilerden hammadde, yarı mamul ve/veya hizmet satın almaktadır. Genellikle Gıda ve Otomotiv üreticileri, ülke içi ve/veya yurtdışından birden fazla tedarikçiden malzeme satın alırlar. Tedarikçi seçme, kalifikasyon, değerlendirme, geliştirme ve izleme süreçlerini oluştururlar. Yeteri kadar olmasa da tedarikçileriyle iş birliği ilişkileri kurarlar. Buna rağmen tedarik ürünlerinde...

Paylaş
Sapma & Düzeltici/Önleyici Faaliyetler Yönetimi Eğitimi

“Onaylı talimat veya belirlenen standardın dışına çıkma” şeklinde tanımlanan sapmaların farmasötik endüstri kapsamında etkin ve detaylı yönetimleri, ürün kalitesi, hasta güvenliği ve sağlığı ve veri bütünlüğü açısından çok büyük önem arz etmektedir. Sapmaların etkin ve zamanında tespit edilmesi, tespit edilen sapmaların uygun terminoloji ile kaydedilmesi, sınıflandırılması, etki ve risk analizleri, düzeltici aksiyonların belirlenmesi, kök neden...

Paylaş
İstatistik Eğitimi

Farklı yaklaşımlar altında yapılan iyileştirme çalışmalarının içerisinde kullanılan birçok problem çözme tekniğinin temelinde istatistik yer alır. Ayrıca ileriye yönelik tahmin ve çıkarsama yapmada başvurulan bir disiplindir. Problem çözme tekniklerini iyi anlayabilmenin yolu istatistik ile ilgili temel bilgilere sahip olmaktır. İstatistik eğitimi, kuruluşlarında, SPC, MSA, Yeterlilik Analizleri, Hipotez Testleri, Regresyon, Korelasyon, Deney Tasarımı gibi istatistik tekniklerini...

Paylaş
Değişiklik Yönetimi Eğitimi

Değişiklik Yönetimi, ürün kalitesini ve hasta sağlığını koruma hedefi ile kalifiye personel ve uygun disiplinler tarafından gözden geçirilen, önerilen veya gerçekte yapılan değişikliğin ürünün valide durumunu etkileyip etkilemeyeceğinin değerlendirilmesine yönelik işletilen temel kalite yönetim sistemi araçlarından biridir. Eğitim kapsamında, GxP kritik değişikliklerin tespiti, uygun terminoloji ile kaydedilmesi, sınıflandırılması, etki ve risk analizleri, otorite başvurusu gerekip...

Paylaş
Annex-1 Eğitimi

Annex 1: Steril Tıbbi Ürünlerin Üretimi Steril ürünlerin imalatı, çok çeşitli steril ürün tiplerini (API, excipient, primer ambalaj, bitmiş ürün, vb), paketleme boyutları, prosesleri ve teknolojileri kapsar. Annex 1, tüm steril ürünlerin imalatı için kullanılan tesislerin, ekipmanın, sistemlerin ve prosedürlerin tasarımında ve kontrolünde kullanılması gereken genel rehberliği sağlar ve bitmiş üründe mikrobiyal, partikül ve endotoksin/pirojen...

Paylaş
ICHQ9’a Göre Kalite Risk Yönetimi ve Risk Analizi Teknikleri Eğitimi

9 Kasım 2005’den günümüze Farmasötik Endüstrinin hayatında olan ICH Q9 Kalite Risk Yönetimi kılavuzunun amacı, endüstri ve düzenleyici otoritelerin davranışlarını Kalite Risk Yönetimi’nin iki temel ilkesine odaklamaktır: Kalite riskinin değerlendirilmesi bilimsel bilgiye dayanmalıdır, İlaç kalitesinin ve hasta sağlığının korunması hedeflenmelidir. Bu eğitimin amacı farmasötik üretim firmaları için Kalite Risk Yönetimine sistematik bir yaklaşım sunmak ve...

Paylaş
Steril Ürün Üretimi İçin Kontaminasyon Kontrol Stratejisi (CCS) Hazırlama Eğitimi

Steril Ürün Üretimi İçin Kontaminasyon Kontrol Stratejisi (CCS) Hazırlama Sterilite güvencesi, sadece terminal proses veya bitmiş ürünün sterilite test sonucuna bırakılmamalıdır. Bu bağlamda steril tıbbi ürünlerin üretimi için yayınlanmış olan ve 2022’de güncellenen EU GMP Annex 1 ve PIC/S PE 009-16 Annex 1 kılavuzlarına göre Kontaminasyon Kontrol Stratejisi (CCS) geliştirilmesi gerekmektedir ve CCS kontaminasyonun önlenmesi...

Paylaş