https://www.cooljerseyedge.com, https://www.collegeshopfan.com, https://www.kcchiefsgearusa.com, https://www.dlionsgearusa.com, https://www.bravensgearusa.com, https://www.cbengalsgearusa.com, https://www.gbpackersgearusa.com, https://www.htexansgearusa.com, https://www.laramsgearusa.com, https://www.dcowboysgearusa.com, https://www.mdolphinsgearusa.com, https://www.aliexfanshop.com, https://www.bbillsgearusa.com, https://www.nnbafanshop.com, https://www.collegeedgeshop.com
 

GMP GAP Analizleri ve Danışmanlığı

GAP analizi, boşluk analizi ve fark analizi olarak bilinen bir çeşit durum analizi çalışmalarıdır. Herhangi bir konu hakkında ihtiyaçların hangi oranda karşılandığını ölçmek için kullanılan çalışmalardır. Diğer bir ifade ile mevcut durum ve gerçekleştirilmek istenen hedefler arasındaki farkın detaylı analiz edilmesidir. Daha fazla yönetim sistemlerinde kullanılan bu analiz çeşidi; pazarlama, satış ve üretim gibi birçok alanda kullanılır.  Yukarıdaki bilgiler GAP analizi nedir sorusuna yanıt niteliği taşır.

Gap Analizi Nasıl Kullanılır?

Yürütülen süreçlerde istenen performansın hangi aşamasında olduğunu bilmek oldukça önemlidir. Aynı zaman zarfında potansiyel ve etkisinin ne şekilde kullanılacağı gibi kolay ve kullanımı iyi olan yöntemler, yönetim sistemleri yetkilileri ve danışmanlarının vazgeçilmezleri arasında yer alır.

GAP Analizinin Kullanım Alanları

 • Yönetim sistemleri
 • Standartlar
 • Yönetmelik ve mevzuatlar
 • Pazarlama ve satış hedefleri
 • Gereksinimleri net olarak belirlenmiş bütün alanlar

Operasyonel işler dışında stratejik işlerin yanında oldukça kolay bir biçimde kullanılabilen ve oldukça başarılı sonuçların alınabileceği sonuçlar elde etmek mümkündür. Sayısal olarak ölçümlenebilen konular ve filiyatta sahadan toplanmış olan, yorumlar, datalar ve memnuniyet dereceleri gibi birçok ölçek bu analiz için girdi olarak kullanılabilir.

Bu yöntemde önemli olan ortaya konulmak istenen bu süreç ve geliştirilmek istenen sürece nasıl yaklaşılması gerektiğini bilmektir.

Gap Analiz Raporu

GAP Analiz raporu birkaç adımda tanımlanır.

 1. Genel Alan Tanımı

Bu adım geliştirmek ve incelemek istenen genel alanı belirler. Bu genel alanın altında hangi alanların araştırılması gerektiğine bakılır. Böylelikle araştırılmayan alanlar vurgulanmış olur.

Araştırılmaya uygun konular;

 • Pazar payı
 • Kâr
 • Gelir
 • Ürün özellikleri
 1. Mevcut Durum

Öncelikle şirketlerin nerede olduğunu bilmesi gerekir. Hedeflerin koyulması için şirketin mevcut durumunu bilmesi gerekir. Bununla alakalı çalışmalar yapılarak hedeflenen duruma göre bir çalışma belirlenir. Hedefler belirlendikten sonra bu hedeflere ulaşmak için kullanılacak yollar nelerdir, bunlar için çalışmalar yapılır.

Bilinmesi gereken mevcut durum istatistikleri şunlardır;

 • Gelir
 • Gider
 • Kâr
 • Zarar
 • Ürün özellikleri
 • Pazar payı
 1. Hedef Belirlemek

İyileştirme alanlarının tespit edilmesi ve sonraki adımlarda her alan için hedeflerin belirlenmesi gerekir. Bu adımda artık bir giriş ve şirketlerin performansını aynı alanda rakiplerinin performansına kıyasla herhangi bir alanda karşılaştırma yapma işlemleridir. Bu alıştırma sonuçlarında, performansın daha düşük olduğu alanların gösterilmesi ve bu alanlarda ve adımlar için iyileştirme alanlarının yaygın bir şekilde seçilmesi gerekir. Bu adım içerisinde en iyi uygulama sektörle alakalı konuların analiz edilmesidir.

 1. Mevcut Durum ile Hedeflenen Durum Arasındaki Durumu Saptamak

Mevcut durumunuzla hedefiniz arasındaki farkın öğrenilmesini ifade eden adımdır. Bu adımda ciddi bir araştırma yapılması gerekir ve hedeflenen noktadaki sayılar ile güncel durumunuz arasındaki sayılar arasında detaylı bir matematik işlemi yapmak gerekir. Burada yine şirketinizin gelir ve giderleri, Pazar payı, ürün özellikleri devreye girer.

Gap Boşluk Analizi

GAP Boşluk analizi GAP analizinin diğer adıdır. Mevcut durum yerine olabilecek çalışmalar ile mevcut durum performansının istatiksel olarak incelenip karşılaştırılmasını kapsayan çalışmalardır. Farklı bir deyimle gerçek performansa karşı hedeflenen performansın karşılaştırılmasıdır. Boşluk analizi, firmaların şimdi ki durumlarından gelecekteki durumlarına geçebilmeleri için neler yapması gerektiğini bulmak için kullandıkları tekniklerdir. Özellikle arzu edilen bir gelecek durumu analizidir. Bilgi teknolojileri içinde, şirketlerin bilgi sistemleri arasındaki performans farklarının değerlendirilmesi üzerine bir yoldur. Burada hedef, bilgi sistemlerinin ya da yazılım uygulamalarının şirketlerin iş gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını belirleyen çalışmalardır.

Paylaş