TYV Projeleri (PDE yaklaşımına göre worst case ürün, numune alma noktası belirleme, MACO,..)

Mevcut temizlik prosedürlerinin sınıflandırılması

Mevcut temizlik tiplerinin belirlenmesi

Ekipmanların risk bazlı gruplanması

Ekipman trenlerinin belirlenmesi

PDE yaklaşıma göre en kötü koşul ürün seçimleri

MACO limitlerinin hesaplanması

Swap, durulama suyu limitlerinin hesaplanması

En kötü koşul ürün ile ilgili analiz metodu validasyonlarının LOQ konsantrasyonlarının elde edilen swap limitlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi

Temizlik yöntemi validasyonu master planlarının hazırlanması

Eğitim ve uygulamalı çalışma aşamalarını içeren projeler şeklinde gerçekleştirlir.