Faz 1: Çevresel izleme çalışmalarında yapılacak bilimsel temelli risk değerlendirme ve optimizasyon çalışmaları ve neticesinde çevresel izleme çalışmalarında min. % 25-30 maliyet düşürme!

Faz 2: 1. Fazda öngörülen azaltma çalışmalarının 6 ay-1 yıllık trendlerinin istatistiksel olarak değerlendirilmesi ve ilave azaltma fırsatlarının değerlendirilmesi.

Faz 3: HVAC sistemlerinin eco-mod da çalıştırılması ve min % 30 enerji tasarrufu sağlanması.

Toplamda 3 fazın uygulanması sonucunda firma bazında min. % 50-60 enerji+mikrobiyolojik analiz maliyeti düşürme.