• GxP Doküman Optimizasyonu
  • GMP Eğitim Optimizasyonu

GxP dokümanlarınızın tümünü mevcut iş akışlarınız ve cGMP gereklilikleri ile parallel analiz ediyoruz. Dokümantasyon sisteminizin en optimal sayı ve içeriğe sahip dokümanlardan oluşmasını, tekrar eden, gereksiz dokümanların sistemden ayıklanmasını sağlıyoruz.