Doğrudan insan sağlığına hizmet etmeyi hedef edinmiş olan İlaç Sektörü, hataya toleransı olmayan yapısıyla diğer bir çok endüstriyel üretim alanından keskin biçimde ayrılır. Her adım planlanmalı, güncel gerekliliklere eksiksiz hassasiyet gösterilerek optimum çözümler ve uygulama teknikleri, gerçek anlamda sürdürülebilirlik ve işletme şartları hedef alınmalıdır.

Tüm Süreçlerde Kusursuzluk

İlaç üretim prosesi, üretime konu mamülün kullanım türü ve amacına uygun olarak farklı sınıflarda gruplanır ve bu sınıflara ilişkin asgari teknik ihtiyaçlar ile gereklilikler belirlenir. Tüm disiplinleri kapsayan bu sınıflandırmaların aşağıdaki bölümde Mekanik, Elektrik ve Otomasyon disiplinlerini içeren başlıklara ait uzmanlık alanlarımızı ve sektör paydaşlarına destek verdiğimiz alanları bulacaksınız.

Tanımlanan içerik, tek bir odada yapılacak bir çalışma olabileceği gibi onbinlerce metrekarelik ve tüm gelişmiş teknolojileri ihtiva eden bir tesisin sıfırdan planlamasına dair de olabilir.

Unutulmamalıdır ki, doğru ve kusursuz sonuçlara ulaşmanın ilk adımı doğru tasarım ve planlama ile başlamaktadır. Bu nedenledir ki, çalışmalarımızın çıkış noktası da:

1.Temel tasarımın belirlenmesi

2.İş programının oluşturulması ve

3.Bütçelenmesidir.

Sonraki aşamalar ise uygulama projelerinin oluşturulması, uygulayıcı ekiplerin belirlenmesi, projelere uygun ekipman ile imalatların temini, devreye alma çalışmaları ve validasyon süreçlerinin hayata geçirilmesidir. 20 yılı aşkın ve onlarca değerli tesisin tüm süreçlerinde görev almış ekibimizin görevi, tüm bu adımlarda hataya ve geri dönüşe izin vermeyecek mühendislik hizmetini temin etmektir.

Tasarım, Uygulama ve Devreye Alma çalışmaları kapsamında olan çalışmaları özetlemek gerekirse:

- cGMP Kritik Sistemler: HVAC sistemi, basınçlı hava, saf- distile su vb. donanımı ve ilgili tüm dağıtım hatları

- Otomasyon sistemi; donanım, fonksiyon ve altyapı bileşenleri açısından analizi, güncel regülasyonlar ve teknolojik olanaklar göz önüne alınarak hayata geçirilmesi

- Non kritik yardımcı işletme elemanları (Kazan Dairesi, Isı Merkezi, Soğutma Merkezi, Trafolar vb.)

- Tesisin elektrik, doğalgaz vb. tüketim altyapısı

- Yardımcı işletmeler organizasyonunun iş akışının analizi ve öneriler geliştirilmesi. Bakım planlaması, yedek parça takip sistemi ve üçüncü parti servislerin yönetimi konularının entegrasyonu

- Atık enerji mevcutsa geri dönüşüm olanaklarının çalışılması. Örneğin su filtrasyon sisteminin blöf suyu, baca atık gazı ısısı, egzoz havalarının geri kazanımı gibi.

- Su soğutma grupları analizi, free cooling uygulaması imkanlarının değerlendirimesi

- Periyodik teste ihtiyaç duyan sistemlerin listelenmesi ve testlerinin icrası (örneğin frekans konvertörlü sistemler)

- Değişken debili sistemlerin set değerlerinin kontrolü (İhtiyaçtan yüksek set değerlerinin optimizasyonu)

- Hava, su devresi filtreleri, fan kayışları gibi mekanik sistemlere ait ekipmanların düzenli bakımları konusunda destek verilmesi

- HSE açısından kritik önem arz eden yangın sisteminin incelenmesi, testlerinin yapılması

- MCC panolarının tasarım ve kontrolü

- Tüm elektromekanik sistemlerin periyodik olarak raporlanması

- Bakım onarım ve/veya yardımcı işletmeler personeline mevcut sistemler hakkında eğitim verilmesi

- Proses ve işletme süreçlerinde “Digitalization” , IoT gibi konularda strateji belirlenmesi, organizasyonel gelişim ve değişim planlaması

- Proses optimizasyonu, veri analizi gibi konularda teknik altyapı desteği