GAP Analizleri kapsamında gerçekleştirilen denetimler  ile  firmaların mevcut GMP operasyonları ile yasal gereklilikler arasındaki sapmalar / farklılıklar tesbit edilir. Bu sapmalar/ farklılıklar bulunduktan sonra, şirketin %100 GMP uyumlu hale gelmesi ve ürettiği ürünlerin hasta sağlığına negatif etki etmeyecek şekilde en yüksek kalite standartlarını karşılayabilmesi için farklılıkları düzeltmeye yönelik öneriler listesi belirlenir. FYED,  müşterilerinin birbirinden farklı içeriklerde olabilecek gereksinimlerine göre uyarlananan çeşitli konularda GAP Analizi denetimleri gerçekleştirir.  FYED gerçekleştirdiği bu GAP analizleri ile sadece uygun GMP standartlarının mevcut olduğundan emin olmakla kalmaz, müşteri firmaların  üretkenliklerini artırmak ve maliyetlerini optimize etmek için en verimli süreçleri sağlamak temel amacı ile  Tedarik, Üretim, Mühendislik, Kalite Güvence ve Kalite Kontrol süreçlerinin her aşamasını detaylı olarak gözden geçirebilir.

Örnek GAP Analizi Çeşitleri;

  • Başlangıç malzemesi tedariği ve tedarikçi değerlendirme konularında GMP uyumunun belirlenmesi
  • Steril ve non steril üretim operasyonlarında GMP uyumunun ve verimlilik düzeyinin belirlenmesi
  • Mühendislik operasyonlarında GMP uyumunun ve verimlilik düzeyinin belirlenmesi
  • Kalite Güvence süreçlerinde GMP uyumunun, verimlilik ve etkinlik düzeyinin belirlenmesi
  • Kalite Kontrol süreçlerinde GMP uyumunun, verimlilik ve etkinlik düzeyinin belirlenmesi