• Kalite sistemi kurulumuna yönelik SOP'lerin hazırlanması
  • Risk Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması
  • Otoritelere ve/veya Denetim Yapan Firmalara Sunulacak Raporların Hazırlanması

Kalite sistem kurulumu, mevcut systemin iyileştirilmesi, yeni kılavuz gereklilikleri doğrultusunda yapılması gereken çeşitli risk değerlendirme çalışmaları, bakanlığa sunulacak gerekçelendirme dokümanları v.b. dokümanların hazırlanması konusunda sizlere danışmanlık ve direk doküman hazırlama desteği veriyoruz.