Farmakovijilans “Advers reaksiyonların ve ilaçla ilgili diğer sorunların tespit edilmesi, değerlendirilmesi, anlaşılması ve önlenmesine yönelik yürütülen faaliyetler ve bilimsel çalışmalar” olarak tanımlanmaktadır. İlaçların güvenli bir şekilde kullanımları amacıyla advers reaksiyonların ve yarar/risk dengelerinin sistematik bir şekilde izlenmesi, farmakovijilans faaliyetlerinin temelini oluşturur.

Farmakovijilans Eğitiminde Advers İlaç Reaksiyonlarının Yönetimi ve Bildirimi, Periyodik Yarar Risk Değerlendirme Raporu, Farmakovijilans Kalite Sistemi, Farmakovijilans Sistemi Ana Dosyası,  Sinyal Yönetimi ve Risk Yönetim Faaliyetleri konularında bilgiler anlaşılır şekilde paylaşılmaktadır.