Bilgisayarlı Sistemler Validasyonu, bilgisayarlı sistemlerin belirlenen amaca uygun şekilde çalışmasını ve oluşturulan elektronik verinin doğruluk ve güvenilirliğini sistemin yaşam döngüsü boyunca korumasını güvence altına alır.

Bu eğitim elektronik kayıtlarla ilgili regülasyon gerekliliklerinin (21 CFR Part11, EU Annex 11, MHRA) anlaşılması ve risk bazlı validasyon yaklaşımının (GAMP5) kazandırılması üzerine odaklanacaktır. Katılımcılar bilgisayarlı sistem validasyonu aktivitelerinin planlanması, uygulanması ve raporlanmasıyla ilgili bilgi ve beceri kazanacaktır.